De gamle butikker

Butikker i Østerlars gennem tiden


Der har været mange forskellige butikker i Østerlars gennem de sidste 100 år. Jeg har været i arkiverne og ved hjælp af de gamle skøde- og panteprotokoller og har lavet denne første gennemgang af forretningerne i Østerlars.


Vi vil gerne fylde yderligere oplysninger på listen, så hvis du kan bidrage med yderligere oplysninger vil det være herligt. I så fald kan du sende en mail til svaaknudsen@knudsen.mail.dk


I Borgerforeningen vil vi også gerne kunne samle historiske billeder fra Østerlars på vores hjemmeside, så hvis du har fotos af de tidligere butikker – eller andre gamle Østerlars-fotografier – vil vi meget gerne lægge dem på hjemmesiden.


Jeg vil forsøge at skrive det jeg ved om forretninger i Østerlars.


Der er meget mere, og det er ikke sikkert at det jeg har skrevet er rigtigt, men det er hvad jeg ved, derfor beder jeg om alle jer der har en anden mening eller yderligere oplysninger vil skrive det til mig. Bl.a. hvornår åbnede og hvornår lukkede forretningerne ?


Min adresse er: Svend Aage Knudsen, Gamlevældevej 15, 3760 Gudhjem.


                      Telefon 56 49 80 68 og mail   svaaknudsen@knudsen.mail.dk

Nybrovej


Nybrovej 1.

Dyrlæge Carstensen bygget i 19??, ved ikke hvornår han startede sin praksis, men han sluttede også samme sted. Der har været andre dyrlæger, blandt andet Carl Mæhl som var her i perioden 1873 til 1874, han rejste til Siberien.


Nybrovej  4. Nybro. 

Nybro blev første gang nævnt i 1569.


Kro hvor længe der har været kro ved jeg ikke, men efter hvad jeg har læst så har det ikke været  for pæne folk, blev også lukket i ca. 1870 på grund af vold mod værten Hans Peter Bohn. 


Købmand  i 1862 købte Hans Peter Bohn, det var nok hans datter Caroline Marie  der stod for butikken, hun blev senere gift med Laurits Kofoed en mand som virkelig satte Østerlars på landkortet,  Laurits og Marie forpagtede købmands forretningen ud til Michelsen, se Erik Jensens artikler om Nybro her på hjemmesiden. Efter dem kom Skat og Marie Møller, hvor længe de havde forretningen ved jeg ikke, men de forpagtede den ud til Johan Marius Lund han boede på Gudhjemvej. Ivar og Marie Henriksen overtog forretningen den 1 december 1937, og  havde den til den 30 juni 1977 de flytter til Neksø. De blev de sidste købmænd på Nybro. Der var også en automat til slik.


Nybrovej  5. Bækkely

Slagter Oskar Vilhelm og Maryana  Andersen, jeg ved ikke hvornår han startede eller når han lukker, de køber i 1919,  Oskar dør den 4 december 1947 på Bækkely.


Nybrovej  6.

Slagter Viggo Andersen og Henny Andersen, bygger slagteri og forretning i  1950, og lukker slagteri i 19??, Viggo dør på Nybrovej, Henny sælger i ????, Viggo havde landtur før han åbnede forretning.


Nybrovej  8.

Skrædder, bygget af Peder Kristian Hansen i 1940, hans søn Thue Hansen åbner skrædder forretning, kom fra Villa Basta hvor Thue var et stykke tid, var startet på Solglimt Gamlevældevej 8, flytter i 19??  til Rønne. Thues moder fortsætter med   blomster forretning indtil 195?. Der var  en møbelpolstrer i en del af garagen i en kort tid.

Derefter køber Kåre Poulsen huset og indretter frisørsalon og har salon indtil 19??. Kåre flytter til Nylars, og bliver halinspektør i Østermarie.


Nybrovej  10.

Blikkenslager  Aron August Nielsen byggede huset.

Karetmager Poul og Else Due, han var også den sidste karetmager.


Nybrovej  11.

Cementstøberi bygget af Valdemar Andersen der blev støbt cement rør og sten,  Valdemar var også murermester.

Bageri  den første bager var  Rye Jørgensen, som startede i 1928, han solgte til  Aage  og Inger  Kjær, derefter kom Carl og Else Reichel i 1941 og solgte i 1968 til Svend Kamp, som lukkede forretningen i 1973. i 1951 blev der bygget om, før den tid var der indgang i kælder plan.  Carl Reichel var også den sidste sandemand i Østerlars. Der kom så VVS  som  stoppede i 1998.


Nybrovej  13. Skrænten.

Entrepenør    Rasmus (Jyde) Rasmussen.  Tatol  ved Martin  Munk. Tatol var en købmands kæde og op til  jul blev den ene stue blev taget med til juleudstilling, så var det snart jul.


Nybrovej  14. Broholm.

Smedie  har der været i mange år, ser man på gamle kort står der smedie. Karl Kristian Kristensen overtog smedien i 1885. I 1912 overtog Andreas Kofod Jensen ejendommen. Smed Martin Hansen starter sin smedie her og flytter til Nybrovej 18.

Cykelmager  ved Poul Engel  Hansen  og senere ved Knud Jensen,  han flytter til Villa Basta på Gudhjemvej i 19??.  Broholm blev revet ned i  19??.  Nu er der benzintank, men intet tilbage af Broholm.


Nybrovej 15. Solhjem.

Smedie  i 1922 reklamerers for smedearbejde på det tidspunkt hedder smeden Hans Charles Thorsen. I 1944 køber Karl Oluf Kofoed smedien. Ole Sørensen ændrer den til bilværksted. Anders Jensen fortsætter med værksted, Anders køber senere det nedlagte Dybdal mejeri.


Nybrovej  16.

Frisør i den ene halvdel og blomster og frugt i den anden halvdel. Charles Pedersen havde frisør salon, og Agnes Cathrine havde frugt. Frisør arbejdet blev for hårdt for Charles så han åbnede i stedet butik med blade og  papir. Solgte til Sparrekasse som var indtil 19?


Nybrovej  17. Det nye Mejeri Dybdal.

Mejeri - den første bestyrer på det nye mejeri var Andreas Thomas Svendsen  han havde været med til at starte det nye mejeri, men han fik kun et par iår nden han døde i en alder af 52 år. Kristian Thuesen overtog posten derefter kom Viggo Jørgensen som også blev den sidste. Hvornår blev den sidste mælk indvejet på Dybdal ?

Traktor og bil værksted  blev flyttet dertil fra Nybrovej 15 af  Anders Mikael Jensen. 


Nybrovej 18.

Smed  Martin Nilius Hansen - han havde startet på Broholm og sluttede sin smedeforretning her. 


Nybrovej 20.

Slagter Anton Larsen startede slagteri. I starten slagtede Anton  selv,  og Anna solgte i forretningen, senere fik de kød fra slagteriet i Rønne, forretningen blev overtaget af Ruth og Ingvar Hansen. Der var også benzintank og det var Shell de solgte, hvornår benzinsalget startede og hvornår det sluttede ved jeg ikke ?. Ifølge annonce fra 1925 var der ud over at være slagter, også udlejning af bil og Anton havde auto-køreskole. 


Nybrovej 21.

Brugsen  begyndte sit udsalg den 9 august 1911 med  uddeler Kristian Pedersen  som var der fra 1911 til 1921, derefter kom H. J. Holm indtil Adolfsen overtog.


Nybrovej  22.

Skomager Harald og Anna Dahl havde værksted og sko udsalg, Dahl var en god ortopæd skomager. De startede og de lukkede forretningen.


Nybrovej  24.

Andelsbank  Jens Peter Ingvorsen fra Kjeldseby byggede huset og indrettede bank. Han var den første bankbestyrer, senere kom blandt andre Janus Pihl , Julius Hansen, Charles Pedersen og Olga Kofoed. De to sidste flyttede med over i den nye bank.  Ingvorsens  datter Anna  overtog huset og der indrettedes bibliotek og håndkøbsudsalg - der var en lidt særpræget lugt.


Nybrovej 25.

Andelsbank som blev sparret væk, som de andre.


Nybrovej 26.

Manufakturhandel Carl og Ruth Larsen, de startede og de lukkede forretningen men hvornår ?.


Nybrovej  28.

Købmand  hvem var den første købmand ?. Poul og Magda Pedersen har haft den så længe jeg kan huske. Der var også brødudsalg og cafè.  Indgangen i gavlen var indgang til frisørsalon og den første frisør jeg kan huske var Alf  Nielsen, senere  kom Fru Raun som  på et tidspunkt havde både herre og damesalon. Benzintank  som stod ved garagen, det var ESSO.  Et udhængs skab hvor man kunne se hvad de spillede i Gudhjem bio. Der var også en automat til slik.


Sæbehuset - et hus der lå der hvor Aage Larsen havde garager og som solgte sæbe og andre beslægtede ting, senere også andre ting, har der været frisørsalon? Det var Kjøller som havde det på et tidspunkt. Der er en Dreves som ses på skøderne hvem var det? 


Nybrovej  33. Stationen.

Stationsmester - den første var Johannes Kjeldsen, Hans Mikael Kristensen var banemester og hans kone Alma Johanne var stations forstanderinde, og til slut Gunnar og Ketty Anker.


Nybrovej  38. Lilleeje.

Fru Folkman solgte udplantnings planter om foråret.


Nybrovej 39. Rønnebakken.

Tækkemand  Hans Jørgen Rønne.


Nybrovej 41.

Smed Malmgren havde  smedie der i 1899.


Skomager Sigfred Rønne.                                       


De to sidste er lidt udenfor, men der er mange håndværk udenfor i sognet i gammel tid, men det er en anden historie.

 


Gudhjemvej


Gudhjemvej 1.

Byggeforretning startet af Laurits Vilhelm Hansen. Ved hans død overtog Hans Olaf Jørgensen forretningen. Hans Olaf var i lære hos Laurits. Nu er det Jørgen Jensen. Der har været støberi og kalk gruber.


Gudhjemvej 2. Villa Basta.

Bygget som aftægts bolig for købmand Kofoed. Der har været flere forretninger. Thue har været der, der har været en anden skrædder som hed Mathisen. Der har været blomster forretning men hvem det var ved jeg ikke. Men så kom Knud cykelmager ham kendte alle.


Gudhjemvej 7.

Elværket bygget af Albert Andersen.  Der blev bygget lejligheder ved siden og i en af dem var skomager Mortensen, alle de lejligheder er væk nu.   


Gudhjemvej 10.

Cykelmager Jørgensen, han havde også  benzintank, men kan ikke huske hvilket mærke - jeg tror det var Gulf.


Gudhjemvej 12.

Maler Jensen, fru Jensen havde iskiosk.Åløsevej


Åløsevej 3. Lærkely.

Hjulmager Charles Pedersen kom fra Agerhøj. Hans søn fortsatte et stykke tid og han blev den sidste hjulmager i Østerlars.


Åløsevej 4.

Skrædder Børner var der i mange år. Har der været en urmager?   


Åløsevej 6.

Snedker Koch havde forretning i mange år.                                                                                   

 


Gamlevældevej


Gamlevældevej 2. Villa Elleskov.

Cykelforretning i 20 erne.


Gamlevældevej 4. Wrå.

Snedker Nielsen.