2022

Foredrag i Multihuset med Helmut Prûssing: ”Skibsfører – verden rundt.”

Generalforsamling

Sankt hans med fine kattekonger og dronninger

Strandrens med efterfølgende hygge

Flag hejses til konfirmation

Forår på vej

Pinsemorgen i "Præsteskoven" forårs kalve arbejdsdag på legepladsen


Sankt Hans

Vinderne af årets minigolf kamp der bages æbleskiver til halloween

Julemarked